"early petition" — Słownik kolokacji angielskich

early petition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna petycja
  1. early przymiotnik + petition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Differing from earlier petitions, this one spoke for the entire army, not just the officer corps.

    Podobne kolokacje: