"early patron" — Słownik kolokacji angielskich

early patron kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny patron
  1. early przymiotnik + patron rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was one of his earliest patrons and continued to buy directly from him after Claribel's death in 1929.

    Podobne kolokacje: