"early opposition" — Słownik kolokacji angielskich

early opposition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza opozycja
  1. early przymiotnik + opposition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Further, he incorporated Tian's staff into his despite their earlier opposition to him.

    Podobne kolokacje: