"early nervousness" — Słownik kolokacji angielskich

early nervousness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne zmieszanie
  1. early przymiotnik + nervousness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He seemed to have recovered completely from his earlier nervousness.

    Podobne kolokacje: