"early missionary" — Słownik kolokacji angielskich

early missionary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny misjonarz
  1. early przymiotnik + missionary rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In addition, the early missionaries made pioneering contributions to Korean studies.

    Podobne kolokacje: