"early light" — Słownik kolokacji angielskich

early light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne światło
  1. early przymiotnik + light rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I looked about at the other girls, in the early light.

    Podobne kolokacje: