"early job" — Słownik kolokacji angielskich

early job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna praca
  1. early przymiotnik + job rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In early jobs she was a French teacher, a ski instructor and a model.

    Podobne kolokacje: