"early jitters" — Słownik kolokacji angielskich

early jitters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna nerwówka
  1. early przymiotnik + jitters rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite early jitters, the actors pulled off their parts with aplomb.

    Podobne kolokacje: