"early engraving" — Słownik kolokacji angielskich

early engraving kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna grafika
  1. early przymiotnik + engraving rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Right: An early engraving of a boat horse on the Bridgewater Canal.

    Podobne kolokacje: