"early dynasty" — Słownik kolokacji angielskich

early dynasty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza dynastia
  1. early przymiotnik + dynasty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was a major god for the early dynasty.

    Podobne kolokacje: