"early dominance" — Słownik kolokacji angielskich

early dominance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna dominacja
  1. early przymiotnik + dominance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the computer-chip business, Toshiba's early dominance has been challenged by rivals, and in a weak market prices are low.

    Podobne kolokacje: