"early designation" — Słownik kolokacji angielskich

early designation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne desygnowanie
  1. early przymiotnik + designation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An early designation was "Three plane system".

    Podobne kolokacje: