"early defeat" — Słownik kolokacji angielskich

early defeat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna porażka
  1. early przymiotnik + defeat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the Late Classic the site appears to have recovered from its earlier defeat.

    Podobne kolokacje: