"early competition" — Słownik kolokacji angielskich

early competition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna konkurencja
  1. early przymiotnik + competition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The weather was much better than in the earlier competitions, and all matches were played to a result.