"early community" — Słownik kolokacji angielskich

early community kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza społeczność
  1. early przymiotnik + community rzeczownik
    Silna kolokacja

    Since the 19th-century, historians have learned much more about the early Christian community.