"early commission" — Słownik kolokacji angielskich

early commission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza komisja
  1. early przymiotnik + commission rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His earliest commissions in the area remain unclear, although several buildings have been suggested as candidates.