"early commentator" — Słownik kolokacji angielskich

early commentator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny komentator
  1. early przymiotnik + commentator rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even early commentators were shocked by the storyline and its implications for the morality of the gods.

powered by  eTutor logo