"early comedy" — Słownik kolokacji angielskich

early comedy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna komedia
  1. early przymiotnik + comedy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His early comedies might have been taken to represent an unheard-of civility from the back of beyond.

    Podobne kolokacje: