"early colony" — Słownik kolokacji angielskich

early colony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza kolonia
  1. early przymiotnik + colony rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These were early colonies of what would later be the states in New England.

    Podobne kolokacje: