"early colonist" — Słownik kolokacji angielskich

early colonist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny osadnik
  1. early przymiotnik + colonist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the earliest colonists came and took over whatever land they could get from the Indians.

    Podobne kolokacje: