"early club" — Słownik kolokacji angielskich

early club kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy klub
  1. early przymiotnik + club rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The earliest clubs had shafts that were not too tapered, he said.

    Podobne kolokacje: