"early care" — Słownik kolokacji angielskich

early care kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna troska
  1. early przymiotnik + care rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They could benefit from early care, according to health experts.

    Podobne kolokacje: