"early bloomers" — Słownik kolokacji angielskich

early bloomers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rośliny kwitnąca wcześnie
  1. early przymiotnik + bloomers rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The earliest bloomers of any species will be rare since the majority of conspecific plants have not yet flowered.

    Podobne kolokacje: