"early benefactor" — Słownik kolokacji angielskich

early benefactor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny dobroczyńca
  1. early przymiotnik + benefactor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The little community grew in numbers, and amongst its earliest benefactors was Brian of Pointon.

    Podobne kolokacje: