"early backer" — Słownik kolokacji angielskich

early backer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny sponsor
  1. early przymiotnik + backer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was also a major early backer and stockholder in a number of other Japanese technology companies.

    Podobne kolokacje: