"early attention" — Słownik kolokacji angielskich

early attention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna uwaga
  1. early przymiotnik + attention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It was surreal," she said of the early attention.

    Podobne kolokacje: