"early assignment" — Słownik kolokacji angielskich

early assignment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne zadanie
  1. early przymiotnik + assignment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An early assignment was the American Embassy in Berlin from 1934 to 1940.

    Podobne kolokacje: