"early assessment" — Słownik kolokacji angielskich

early assessment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna ocena
  1. early przymiotnik + assessment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Why is your earlier assessment, which you made in this room two months ago not valid anymore?