"early appreciation" — Słownik kolokacji angielskich

early appreciation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne uznanie
  1. early przymiotnik + appreciation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was an early appreciation of the need for exhibits to reflect personal experience in order to prevent the collections becoming dead relics.

    Podobne kolokacje: