"early ally" — Słownik kolokacji angielskich

early ally kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny sojusznik
  1. early przymiotnik + ally rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ransom's earlier ally, local girl Rosanna Boom, who has a strong attraction to the masculine hero, helps him ito escape and get revenge.

    Podobne kolokacje: