"early accord" — Słownik kolokacji angielskich

early accord kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne porozumienie
  1. early przymiotnik + accord rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Under earlier accords, which are expected to increase annual exports by $700 million, Japan agreed to open its markets for American supercomputers and satellites.

    Podobne kolokacje: