"early Symphony" — Słownik kolokacji angielskich

early Symphony kolokacja
Popularniejsza odmiana: early symphony
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna Symfonia
  1. early przymiotnik + symphony rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The chronology of the five early symphonies is not clear even to experts.

    Podobne kolokacje: