"early State" — Słownik kolokacji angielskich

early State kolokacja
Popularniejsza odmiana: early state
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsze państwo
  1. early przymiotnik + State rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We think that's enough to get through these early primary states."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo