"early Hawaiian" — Słownik kolokacji angielskich

early Hawaiian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny Hawajczyk
  1. early przymiotnik + Hawaiian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the Pu'u Loa Petroglyphs, early Hawaiians chiseled more than 20,000 drawings into pahoehoe lava.

    Podobne kolokacje: