"early Europe" — Słownik kolokacji angielskich

early Europe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna Europa
  1. early przymiotnik + Europe rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Grain remained the undisputed main staple of early modern Europe until the 17th century.

    Podobne kolokacje: