"early England" — Słownik kolokacji angielskich

early England kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna Anglia
  1. early przymiotnik + England rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The pickled walnut was a common delicacy in early 19th-century England.

    Podobne kolokacje: