"early Egyptian" — Słownik kolokacji angielskich

early Egyptian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wcześnie egipski
  1. early przymiotnik + Egyptian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The phaiaoh system in Egypt could have begun in this fashion with the parahuman leader of the early Egyptians turning his rule over to a human offspring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo