"early Christmas" — Słownik kolokacji angielskich

early Christmas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne Boże Narodzenie
  1. early przymiotnik + Christmas rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When the army came to this isolated town last month and declared an early Christmas, the residents asked for a better road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo