ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"eagerly buy" — Słownik kolokacji angielskich

eagerly buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z zapałem kup
  1. buy czasownik + eagerly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Sargent's fame was still considerable and museums eagerly bought his works.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo