BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"dzwonienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dzwonienie" po polsku

dzwonienie

rzeczownik
 1. ring ****   [COUNTABLE]
  The ring of her phone made me nervous. (Dzwonienie jej telefonu zdenerwowało mnie.)
  I heard a ring, was it my phone? (Słyszałem dzwonienie, czy to był mój telefon?)
 2. toll **
  • dzwonienie (dźwięk dzwonu) [COUNTABLE]
   You could hear the toll of the church bell from a distance. (Można było usłyszeć dzwonienie kościelnego dzwonu z daleka.)
 3. ringing
  • dzwonienie (w dzwony)
 4. chime *
  • kurant, dzwonienie, dźwięk dzwonu, karylion (zespół dzwonów wieżowych, bicie wielu dzwonów, kompozycja muzyczna naśladująca bicie dzwonów)
 5. jingle
 6. calling
  • dzwonienie (do kogoś)
 7. sounding
 8. ting
 9. clang
 10. tinkle
 11. chattering
 12. clanging
  • dzwonienie, bicie (np. dzwonów)
 13. chiming  
 14. tinkling
 15. clangouring , także: clangoring
 16. tolling
 17. buzzing
 18. jowing
  • dzwonienie (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialect
Sales Call Tip: Use the 100 Calls Method Eliminate Fear of Rejection pierwsza rozmowa telefoniczna Telephone Ringing Vectors, Photos and PSD files | Free Download
czasownik
 1. call *****
  • dzwonić (do kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You should call the police. (Powinieneś zadzwonić po policję.)
   I'll call you tomorrow. (Zadzwonię do ciebie jutro.)
   Let me call you right back. (Zaraz do ciebie oddzwonię.)
   link synonim: phone
 2. phone , ***** , także: phone up , telephone , ***
  • telefonować, dzwonić, telefonować do, dzwonić do [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'll phone you tomorrow. (Zatelefonuję do ciebie jutro.)
   My sister phoned me yesterday. (Moja siostra wczoraj do mnie zadzwoniła.)
   Telephone me as soon as you know anything! (Zatelefonuj do mnie tak szybko, jak tylko będziesz coś wiedział!)
   He phoned me late at night asking to pick him up from the station. (Zadzwonił do mnie późno w nocy, prosząc o odebranie go z dworca.)
   Worried neighbours phoned the police. (Zaniepokojeni sąsiedzi zadzwonili na policję.)
   Could you phone me back later? (Czy mógłbyś oddzwonić do mnie później?)
   link synonim: call
 3. ring ****
 4. toll **
 5. ping
 6. chime *
 7. chatter *
  • dzwonić, szczękać (np. zębami z zimna) informal
   It was so cold that he chattered his teeth. (Było tak zimno, że on szczękał zębami.)
 8. jangle
 9. ting
 10. tinkle
 11. make a call informal  
 12. make a phone call
 13. clangour , clangor
 14. jow
phrasal verb
 1. call in *
  • zadzwonić, dodzwonić się (np. do radia, do telewizji)
   I called in to a radio station and told my story. (Dodzwoniłem się do stacji radiowej i opowiedziałem moją historię.)
   She called in to ask us a question. (Ona dodzwoniła się, by zadać nam pytanie.)
czasownik
 1. jingle
 2. clang
 3. chink
 1. give a ring  

powered by  eTutor logo