BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"dystans" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dystans" po polsku

dystans

respect the distance zones
rzeczownik
 1. distance ****
  • odległość, dystans [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I had just a short distance to go. (Miałem tylko niewielką odległość do przejścia.)
   How can you tell at this distance? (Jak możesz to stwierdzić z takiej odległości?)
  • dystans, chłód (wobec kogoś) [SINGULAR]
   Cause most of the time, they can keep a distance from other people. (Bo przez większość czasu utrzymują dystans od innych ludzi.)
   Why do you keep me at a distance? (Dlaczego trzymasz mnie na dystans?)
 2. perspective ***   [UNCOUNTABLE]
  John needs to keep his divorce in perspective. (John powinien trzymać dystans do swojego rozwodu.)
  Look at your life from some perspective and you'll see that it's not that bad. (Spójrz na swoje życie z pewnego dystansu a zobaczysz, że nie jest takie złe.)
 3. length ***   [COUNTABLE]
  The length between my house and my school is 1 mile. (Dystans pomiędzy moim domem a szkołą wynosi 1 milę.)
  She swam the length of 50 pools. (On przepłynęła dystans 50 basenów.)
 4. detachment
  • obojętność, dystans, bezstronność (w jakiejś sytuacji)
   I can't help but notice your detachment from everything that happens around you. (Nie może zingorować obojętności, z jaką traktujesz wszystko, co się dzieje dookoła ciebie.)
 5. nonengagement
 6. DX (skrót)

powered by  eTutor logo