"during season" — Słownik kolokacji angielskich

during season kolokacja
Popularniejsza odmiana: during the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas sezonu
  1. during przyimek + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    He makes $40 to $50 more a night during the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo