"during one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: during the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas czyjś pora roku
  1. during przyimek + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He makes $40 to $50 more a night during the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo