"dump milk" — Słownik kolokacji angielskich

dump milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko wysypiska
  1. dump czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Farmers near the plant dumped raw milk, while testing in the United States found 0.8 pico-curies per liter of iodine-131 in a milk sample, but the radiation levels were 5,000 times lower than the FDA's "defined intervention level."

    Podobne kolokacje: