"duck season" — Słownik kolokacji angielskich

duck season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku kaczki
  1. duck rzeczownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The beginning of the duck season, on the other hand, is held to be the best day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo