BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"duch czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "duch czegoś" po polsku

obrazek do "ghost" po polsku Ghost Artist (Concept) - Comic Vine obrazek do "spirit" po polsku
rzeczownik
 1. ghost **
  • duch, upiór [COUNTABLE]
   We've never actually found a real ghost. (Nigdy właściwie nie znaleźliśmy prawdziwego ducha.)
   Do you believe in ghosts? (Czy wierzysz w duchy?)
   Ghosts only exist in horror movies. (Upiory istnieją tylko w horrorach.)
   A ghost lives in the haunted house. (Upiór mieszka w nawiedzonym domu.)
   link synonimy: esprit, geist
  • duch (dusza kogoś) [COUNTABLE]
   I think his ghost is still with me. (Myślę, że jego duch jest nadal ze mną.)
   I sometimes feel the presence of his ghost. (Czasami czuję obecność jego ducha.)
 2. spirit ****
  • duch, dusza (charakter osoby, np. młody duszą) [UNCOUNTABLE]
   The team spirit was fantastic! (Duch drużyny był fantastyczny!)
   We were able to feel fighting spirit. (Byliśmy w stanie poczuć ducha walki.)
  • duch (istota bez ciała) [COUNTABLE]
   I saw a white spirit with heavy chains. (Zobaczyłem białego ducha z ciężkimi łańcuchami.)
   I don't believe in spirits. (Nie wierzę w duchy.)
  • duch (postawa, podejście do czegoś) [UNCOUNTABLE]
   That's the spirit we're looking for! You're hired! (Właśnie takiego ducha szukamy! Jesteś przyjęty!)
   With such a positive spirit you can achieve anything you want. (Z takim pozytywnym nastawieniem może osiągnąć co tylko chcesz.)
  • duch (typowa cecha jakiegoś miejsca) [COUNTABLE]
   We decorated the restaurant in the spirit of the city. (Udekorowaliśmy restaurację w duchu tego miasta.)
   The spirit of the town was spooky. (Duch miasteczka był złowieszczy.)
  • duch (intencja, zamiar) [UNCOUNTABLE]
   I don't know what his spirit is, but I don't trust him. (Nie wiem, jakie są jego intencje, ale mu nie ufam.)
   I guessed his spirit before you warned me. (Odgadłem jego zamiary jeszcze zanim mnie ostrzegłeś.)
 3. morale *
  • morale, duch (np. wojska) [UNCOUNTABLE]
   It is very important to maintain high morale among your employees, especially in teamwork. (Utrzymanie wysokiego morale wśród swoich pracowników jest bardzo ważne, szczególnie w pracy zespołowej.)
 4. soul ***
  • duch (specyficzne cechy) [UNCOUNTABLE]
   I like the soul of my city. (Lubię ducha mojego miasta.)
   I decorated the room in the soul of an old castle. (Udekorowałem mój pokój w duchu starego zamku.)
 5. apparition
 6. spectre British English , specter American English *
 7. visitation
 8. spook
 9. esprit  
  link synonim: ghost
 10. wraith
 11. haint
 12. bhut , także: bhoot
 13. ghostly presence
 14. geist
 15. revenant
 16. hobgoblin
 17. bugan British English dialect

duch czegoś

rzeczownik
 1. soul of something  

Powiązane zwroty — "duch czegoś"

przymiotnik
duchowy = spiritual +2 znaczenia
duchowny = clerical +1 znaczenie
rzeczownik
duchowny = priest , także: pr. +10 znaczeń
dusza = psyche +2 znaczenia
duchowość = spirituality +2 znaczenia
duchowieństwo = ministry +2 znaczenia
duchota = closeness +3 znaczenia
przysłówek
duchowo = spiritually +1 znaczenie

powered by  eTutor logo