"dual focus" — Słownik kolokacji angielskich

dual focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk liczby podwójnej
  1. dual przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is a need for a dual focus on demand for and supply of women board members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo