"duża organizacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "duża organizacja" po polsku

"duża organizacja" — Słownik kolokacji angielskich

large organization kolokacja
  1. large przymiotnik + organization rzeczownik = duża organizacja
    Bardzo silna kolokacja

    But you don't have to go with a large organization.

big organization kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża organizacja
  1. big przymiotnik + organization rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In his mind, it all came back to these big organizations.

powered by  eTutor logo