"dry way" — Słownik kolokacji angielskich

dry way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sucha droga
  1. dry przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a subject, it may also sound way too dry to build an entertaining show on.

    Podobne kolokacje: