"drugie imię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drugie imię" po polsku

"drugie imię" — Słownik kolokacji angielskich

middle name kolokacja
  1. middle przymiotnik + name rzeczownik = drugie imię
    Bardzo silna kolokacja

    He used his middle name Roy until the early 1980s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo